top of page
Menn med våpen

Vold

Våre advokater i Asker og Sandvika har bred erfaring med forsvareroppdrag i voldssaker.

Vi bistår også fornærmede som bistandsadvokat. Slike straffesaker reiser ofte spørsmål om berettiget harme, selvforsvar (nødverge), nødrett mv, og grensedragningen mellom kroppskrenkelse, kroppsskade og grov kroppsskade er viktig for spørsmålet om straffens lengde.

Vi kan bistå deg som forsvarer på alle trinn av saken.

bottom of page