Vold

Våre advokater i Sandvika har bred erfaring med forsvareroppdrag i voldssaker.

Vi bistår også fornærmede som bistandsadvokat. Slike straffesaker reiser ofte spørsmål om berettiget harme, selvforsvar (nødverge), nødrett mv, og grensedragningen mellom legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse er viktig for spørsmålet om straffens lengde.

Vi kan bistå deg som forsvarer på alle trinn av saken.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS