Oppsigelsesvern

Etter arbeidsmiljøloven har alle ansatte et sterkt oppsigelsesvern.

Vi kan gi deg råd om blant annet disse temaene;

  • Krav om  skriftlig arbeidsavtale

  • Krav om saklig grunn

  • Krav om forsvarlig saksbehandling

  • Oppsigelsesvern under sykdom

  • Oppsigelsesvern under graviditet

  • Oppsigelse under barselspermisjon

  • Ansiennitet

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS