top of page
Signering av en kontrakt
 • Kjøpskontrakter

 • Salgskontrakter

 • Forbruker

 • Mangler

 • Forhandlinger

 • Forsikring

 • Samboerkontrakter

 

En kontrakt skal løse konflikter som måtte oppstå i forholdet mellom to parter og fungere som et verktøy i gjennomføringen av det kontrakten gjelder. En god kontrakt skal legge til rette for et godt samarbeid mellom kontraktspartene, forhindre uklarheter og forebygge at konflikter oppstår. God rådgivning innen kontraktsrett fordrer høy juridisk kompetanse forretningsforståelse og kommersiell teft.

 

Kommunikasjon og forståelse av oppdragsgivers behov er derfor viktig i utforming av gode kontrakter. Våre advokater setter samarbeidet med klient og forståelsen av klientens ønsker og behov øverst. På denne måten sikrer vi optimale løsninger og kontraktsutforming.
 
God kontraktsrådgivning forutsetter inngående kunnskap om det fagområdet og de faktiske omstendigheter som avtalen skal regulere. Rådgivningen forutsetter inngående kjennskap til lovgivning og øvrig regelverk innenfor det rettsområdet kontrakten skal regulere.
 
Våre advokater har bred kompetanse innen de ulike fagområdene det erfaringsvis er aktuelt å kontraktsregulere, og dette gjør oss særlig kompetente i arbeidet med ulike kontrakter.

Kjøpskontrakter

Vi bistår både private og næringsdrivende i forhandlinger og utforming av kontrakter.

Dette gjelder alt fra salg av hus/hytte eller bil til store kommersielle kontrakter i internasjonale forhold.

Salgskontrakter

Vi bistår både private og næringsdrivende i forhandlinger og utforming av kontrakter.

Dette gjelder alt fra salg av hus/hytte eller bil til store kommersielle kontrakter i internasjonale forhold.

Forbruker

 • Kjøpsloven

 • Forbrukerkjøpsloven

 • Markedsføringsloven

 • Håndverkertjenesteloven

 • Klage på banktjenester

Mangler

Hvilke krav kan du gjøre gjeldende etter kontraktsbrudd ?

 • Prisavslag

 • Omlevering

 • Retting

 • Erstatning

 • Heve kjøpet

Forhandlinger

Vi bistår i forhandlinger om større kontraktsforhold

Forsikring

Vi bistår i saker som gjelder forsikring, herunder

 • Tvister mot forsikringsselskap

 • Forsikringsoppgjør

 • Reiseforsikring

 • Bilforsikring

 • Skadeforsikring

 • Rettshjelpsforsikring

Samboerkontrakter

 • Arv

 • Livsforsikring

 • Fordeling av lån og eiendeler

 • Barnefordeling

bottom of page