Sameie

Vi har god kunnskap om sameieloven og eierseksjonsloven.

Vi bistår i spørsmål som gjelder sameie. Når det særlig gjelder sameie av fast eiendom oppstår det ofte tvister i tilknytning til fordeling av bruk og utgifter til vedlikehold.

Hva skjer når en av sameierne misligholder ? Hva skjer når en sameier ønsker å selge sin sameieandel ?

Vi bistår både i forhold til een fornuftig avtaleregulering med tanke på å hindre konflikter og i forhold til allerede oppståtte konflikter.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS