top of page
Annonse menn gjenn kontrakt

Permittering

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker og hvilke plikter har du som arbeidsgiver ?

Når har arbeidsgiver  lov til å permittere ?

Adgangen til å permittere er ikke lovregulert. Det foreligger imidlertid en alminnelig ulovfestet permitteringsadgang , forutsatt at 3 vilkår er oppfylt;
a)    Det må foreligge saklig grunn
b)    Permittering må være nødvendig
c)    Behovet må være midlertidig

Hvem skal permitteres – ansiennitet ?
Utvelgelsen må baseres på saklige kriterier og disse må følges konsekvent. Utgangspunktet for saklighetsvurderingen er ansiennitet

Våre advokater i Asker og Sandvika bistår arbeidsgivere ved behov for permitteringer eller nedbemanning.

bottom of page