top of page
Image by Josh Applegate

Fosterhjem

Hvilke rettigheter har foreldrene når barnet blir plassert i fosterhjem ?


Foreldrene beholdes fortsatt foreldreansvaret og de har en såkalt ”restomsorg”.

Hovedregelen er derfor at foreldrene har krav på regelmessig samvær og orientering om barnet.
Dessverre ser man alt for ofte at samværet avgrenses til det minimale. Etter at den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har opprettet mer enn 30 saker mot Norge i den senere tid og Norge er dømt i flere av dem, er det slått fast at samvær må være slik at båndene mellom foreldre og barn kan styrkes og utvikles, og at det derved legges til rette for at foreldre og barn kan gjenforenes.

 

Derfor er det viktig å ha bistand fra en erfaren advokat for å ivareta dine interesser i forhold til å kunne opprettholde kontakten med barnet.

Vi hjelper foreldre og barn som ønsker økt samvær eller som vil kjempe mot barnevernet for tilbakeføring til barnets egentlige hjem.

Om du ønsker vår hjelp kan vi kontaktes på 95967996 eller e-post rs@advokatselbo.no

bottom of page