Fosterhjem

Hvilke rettigheter har foreldrene når barnet blir plassert i fosterhjem ?


Foreldrene beholdes fortsatt foreldreansvaret og de har en såkalt ”restomsorg”.

Hovedregelen er derfor at foreldrene har krav på regelmessig samvær og orientering om barnet.
Dessverre ser man alt for ofte at samværet avgrenses til det minimale. Derfor er det viktig å ha bistand fra en erfaren advokat for å ivareta dine interesser i forhold til å kunne opprettholde kontakten med barnet.

Vi hjelper foreldre og barn som ønsker økt samvær eller som vil kjempe mot barnevernet for tilbakeføring til barnets egentlige hjem.

Om du øsnker vår hjelp kan vi kontaktes på 95967996 eller e-post rs@advokatselbo.no

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS