top of page
Far og sønn

Samvær

Samvær når foreldrene er skilt/bor fra hverandre
Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, har som hovedregel rett til samvær med barnet .

Mannlig terapeut

Mekling

Meklingen gjøres vanligvis på familievernkontoret, og foreldre har begge plikt til å møte. Tilbudet om mekling er gratis.

Ekteskapsloven og barneloven  bestemmer at foreldre skal til mekling.

Foreldre og barn på supermarkedet

Foreldrerett

Når retten skal ta avgjørelser om disse temaene gjøres det ut fra kriteriet ”barnets beste”

Image by Michal Bar Haim

Daglig omsorg

Daglig omsorg er det samme som barnets faste bosted. Hvis foreldrene ikke blir enige etter samlivsbrudd må domstolene bestemme barnets bosted ut fra hva som er barnets beste.

Newborn Care

Foreldreansvar

Kan en forelder fradømmes foreldreansvaret ?
Avgjørelser om foreldreansvar skal rette seg etter barnets beste. 

bottom of page