top of page
testament.webp

Testemente

Vi hjelper deg eller dere med å opprette testament.

pliktdelsarv.webp

Pliktdelsarv

To tredjedeler av arvelaterens formue er pliktdelsarv for livsarvingene.

arveavgift.webp

Arveavgift

Ved arv skal det som hovedregel alltid svares avgift. Et viktig unntak er avdødes gjenlevende ektefelle /samboer  som er fritatt fra all arveavgift.

Image by Priscilla Du Preez

Arv til ektefellen

Ektemaken  har rett til fjerdeparten  av arven når det er livsarvinger etter arvelateren.
 

arveoppgjør.webp

Arveoppgjør

Våre advokater i Sandvika har bred kompetanse innenfor arveretten og bistår arvinger både i privat og offentlig skifte.

Memorial Red Rose

Uskifte

Når den ene ektefellen dør, har gjenlevende ektefelle rett til å overta felleseiet uskiftet med førstavdødes øvrige arvinger etter loven,

bottom of page