Testemente

Vi hjelper deg eller dere med å opprette testament.

Pliktdelsarv

To tredjedeler av arvelaterens formue er pliktdelsarv for livsarvingene.

Arveavgift

Ved arv skal det som hovedregel alltid svares avgift. Et viktig unntak er avdødes gjenlevende ektefelle /samboer  som er fritatt fra all arveavgift.

Arv til ektefellen

Ektemaken  har rett til fjerdeparten  av arven når det er livsarvinger etter arvelateren.
 

Arveoppgjør

Våre advokater i Sandvika har bred kompetanse innenfor arveretten og bistår arvinger både i privat og offentlig skifte.

Uskifte

Når den ene ektefellen dør, har gjenlevende ektefelle rett til å overta felleseiet uskiftet med førstavdødes øvrige arvinger etter loven,