Ansettelse

Hva kan arbeidsgiver spørre om på intervju ?

Krav til skriftlig arbeidsavtale.

Arbeidstid

Hvor mye kan arbeidsgiver kreve at du jobber ?
 

Permisjon

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker og hvilke plikter har du som arbeidsgiver ?
 

Avskjed

Har du fått sparken?
Er du uenig i at arbeidsgiver ga deg sparken?

Sluttpakke

Avtale om frivillig fratreden ? Vi kan gi deg gode råd.

Usaklig oppsigelse

Hvis du som arbeidstaker mener at en oppsigelse ikke usaklig bør du kontakte advokat.

Prøvetid

Mange arbeidsgivere tror at prøvetid er en periode hvor man kan prøve ut den ansatte før man bestemmer seg om man vil ansette vedkommende. Dette er ikke riktig.

Lønn

Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. Utbetalingstiden for feriepenger reguleres av ferieloven.
 

Permittering

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker og hvilke plikter har du som arbeidsgiver ?
 

Oppsigelsesvern

Etter arbeidsmiljøloven har alle ansatte et sterkt oppsigelsesvern.

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse er arbeidsavtaler som gjelder for et bestemt tidsrom

Vikariat

Fast arbeid skal fortsatt være hovedregelen, men det innføres en generell adgang til midlertidige ansettelser for en periode på 12 måneder

Ferie

Vi bistår dersom det oppstår uenighet om feriepengespørsmål. 

Oppsigelse

Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse.

Nedbemanning

Vi kan gi deg råd om lover og regler i forbindelse med nedbemanning.


 

Arbeidsavtale

Etter arbeidsmiljøloven skal det  inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold