top of page
tilbakeføring.webp

Tilbakeføring

Vi hjelper foreldre og barn som ønsker å gjenforenes etter at barnet har vært plassert i fosterhjem eller institusjon under barnevernets omsorg.

hjelpevedtak.webp

Hjelpetiltak

Når barnet på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det har barnevernet rett og plikt til å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

adopsjon.webp

Adopsjon

Adopsjon kan skje frivillig eller gjennom avgjørelse av fylkesnemnda eller domstolen.

barnevern.webp

Barnevern

Vi har de senere årene bistått biologiske foreldre i hele Norge i tvister mot barnevernet.

Akuttvedtak.webp

Akuttvedtak

Når kan barnevernet overta omsorgen ?
Akuttvedtak forutsetter at barnet er uten omsorg for eksempel fordi foreldrene er syke.

fosterhjem.webp

Fosterhjem

Hvilke rettigheter har foreldrene når barnet blir plassert i fosterhjem ?

bottom of page