top of page
Image by Marisa Howenstine

Barn

 • Barnefordeling

 • Daglig omsorg

 • Samvær

 • Foreldreansvar

 • Feriesamvær

 • ”Vanlig samvær”

 • Foredreansvar

 • Kan barnet bestemme selv når det har fylt 12 år ?

 • Kan jeg flytte med barnet ?

 • Mekling

 • Rettssak

Samvær når foreldrene er skilt/bor fra hverandre
Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, har som hovedregel rett til samvær med barnet .

Etter barneloven har også barna en lovestet rett til  samvær med begge foreldrene. Foreldrene har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt

”Vanlig”  samvær
Foreldrene står fritt til å avtale omfanget av samvær.
Domstolene vil likeledes utforme samværet konkret ut fra barnets beste.

Likevel opererer loven med begrepet ”vanlig samvær” som defineres som en ettermiddag i uka, annenhver helg, 14 dager i sommerferien og jul eller påske.

Hvordan kreve mer samvær ?
Dersom foreldrene ikke blir enige kan man kreve mekling: Mekling gjennomføres hos familievernkontoret eller andre godkjente meklere. Mekleren har ingen avgjørelsesmyndighet. Dersom foreldrene ikke blir enige må derfor saken bringes inn til retten for avgjørelse.

bottom of page