top of page
Image by Álvaro Serrano

Testament

Testator skal, mens vitnene er til stede, skrive under dokumentet eller vedkjenne  seg underskriften. Vitnene skal undertegne dokumentet mens testator er til stede og etter hans ønske. 

 

Loven er ikke til hinder for at flere personer setter opp  felles testament eller gjensidig testament.

 

Testamentsvitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om testator gjorde testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Påskrifta bør inneholde vitnenes yrke og adresse. Det bør også dateres.

Testamentsvitnene skal være minst 18 år og ikke sinnssyke eller i høy  grad hemma i sjelelig utvikling eller i høy grad sjelelig svekket.


Vi hjelper deg eller dere med å opprette testament.

  • Hvorfor bør jeg opprette et testament?

  • Er min min livssituasjon slik at det bør opprettes testament?

  • Gjensidige testament

  • Særkullsbarn

  • Samboer og arverett 

bottom of page