Skyld

Ingen kan straffes uten skyld. I strafferetten skilles det gjerne mellom overlegg, forsett og uaktsomhet. Hvordan den straffbare handling bedømmes har stor betydning for om gjerningen i det hele tatt kan straffes og for straffens lengde.

Våre advokater i Sandvika bistår på alle trinn av saken.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS