Arv til ektefellen

Ektemaken  har rett til fjerdeparten  av arven når det er livsarvinger etter arvelateren.

Minstearven  skal likevel tilsvare 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden(G) ved dødsfallet. Er dei næraste slektsarvingene til arvelateren foreldrene hans eller avkom etter disse, har ektemaken rett til halvparten av arven, likevel minst 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) ved dødsfallet.


Finnes det ikke slike arvinger som nevnt ovenfor, arver ektemaken alt.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS