top of page

 Om Advokat Rune Selbo

 Advokat Rune Selbo Født 15. mars 1967


 

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1994

Advokatbevilling fra 1997

Yrkeserfaring:

 • Sparebanken Midt-Norge

 • Midt-Norge Regnskap

 • Juridisk saksbehandler, Rikstrygdeverket

 • Advokatfullmektig, Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Dommerfullmektig ved Alta sorenskriverembete

 • Advokat i Advokatfirmaet Føyen & Co ANS

 • Advokat/Manager, Andersen Legal ANS

 • Partner i Frick Langseth Advokatfirma DA

 • Advokat i Advokatfirmaet Rune Selbo MNA

 • Diverse styreverv

 • Språk: Engelsk

Undervisning på universitets- og høgskolenivå:

 • UiO, oppgaveretter 3. og 4. avd. jus, kursleder 3. avd. juss

 • Folkeuniversitetet i Trondheim, foreleser 1.-4. avd. juss

 • Høgskolen i Finnmark, foreleser, foretaksrett og hotellrett

 • Folkeuniversitetet i Finnmark, fagansv./undervisn.leder, jur. fag

 • Folkeuniversitetet i Bærum, forvaltnings- og statsforfatningsrett

Kurs/verv/annet:

 • Medlem av Den norske Advokatforening

 • Styremedlem, dommerfullmektiggruppen, NJF

 • The London School of English, English for lawyers

 • Forum for samhandling i straffesakskjeden, Justisdepartementet

 • Prøvesak for høyesterett 2005

Særlige virksomhetsområder

 • Arbeidsrett

 • Eiendom

 • Kontrakter

 • Selskapsrett

 • Barnefordeling

 • Barnevern

 • Strafferett

 • Prosedyre

 • Arv/familie

Ta kontakt med oss i dag på telefon. e-post eller via vårt kontaktskjema

Rune-selbo.jpg
logo_medlemmer_advokatforeningen_sh_web.
runeselbo-logo.png
bottom of page