Pliktdelsarv

To tredjedeler av arvelaterens formue er pliktdelsarv for livsarvingene.

 

Pliktdelsarven er aldri større enn 1.000.000  kroner til hvert av barna til arvelateren eller til hvert barns linje, likevel slik at grensen for en fjernere livsarving er minst 200.000 kroner til hver enkelt.

 

Arvelateren  kan ikke disponere over pliktdelsarv i testament uten særskilt hjemmel.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS