Anke

Anke en bot
Er man uenig i forelegget kan man nekte å vedta og saken blir da som regel bragt inn for retten i form av tiltalebeslutning.

Våre advokater i Sandvika bistår som forvarer i forhold til spørsmål om skyld og straff

Anke en dom fra tingretten
Dommer avsagt av tingrett og av lagmannsrett kan ankes.
Dommer avsagt av tingrett kan påankes til lagmannsrett, Dommer avsagt av lagmannsrett kan ankes til Høyesterett

 

Vi bistår klienter under ankebehandling i straffesaker.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS