Økonomisk oppgjør

Dersom man ikke kommer til enighet vil våre advokater kunne bistå med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

Bidrag

Bidragskalkulatoren hjelper deg til å regne ut bidragets størrelse. Du kan bruke kalkulatoren hvis du skal inngå privat avtale om barnebidrag. Kalkulatoren beregner barnebidrag på samme måte som NAV ville ha gjort det.

Foreldrerett

Når retten skal ta avgjørelser om disse temaene gjøres det ut fra kriteriet ”barnets beste”

Barn

”Vanlig”  samvær
Foreldrene står fritt til å avtale omfanget av samvær.

Mekling

Meklingen gjøres vanligvis på familievernkontoret, og foreldre har begge plikt til å møte. Tilbudet om mekling er gratis.

Samvær

Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, har som hovedregel rett til samvær med barnet .
'

Foreldreansvar

Avgjørelser om foreldreansvar skal rette seg etter barnets beste.

Daglig omsorg

Daglig omsorg er det samme som barnets faste bosted. Hvis foreldrene ikke blir enige etter samlivsbrudd må domstolene bestemme barnets bosted ut fra hva som er barnets beste.