top of page
Mannlig terapeut

Mekling

Meklingen gjøres vanligvis på familievernkontoret, og begge foreldre har plikt til å møte. Tilbudet om mekling er gratis.

Ekteskapsloven og barneloven bestemmer at foreldre skal til mekling.

Alle familievernkontorer tilbyr mekling.

  • Foreldre skal mekle på det stedet de sist bodde sammen.

  • Hvis foreldrene er enige, kan de selv velge hvor i landet de ønsker å mekle.

  • Hvis domstolen skal behandle en sak, må foreldrene først ha vært til mekling, og da som regel der barnet bor.

 

Alle meklere har faglig kunnskap gjennom utdanning og yrkeserfaring, også om barnepsykologi og familiepsykologi. Mekleren kan snakke  om voksnes og barns reaksjoner i og etter et samlivsbrudd.

Etter at man har vært til mekling mottar partene en meklingsattest. Den er nødvendig for foreldre som:

  • vil søke om separasjon

  • vil kreve utvidet barnetrygd og enkelte andre ytelser fra NAV

  • vil bringe saken inn for domstolen

 

Meklingsattesten skal legges ved søknaden om separasjon til fylkesmannen. Ved en eventuell foreldretvistsak for domstolen er meklingsattest en forutsetning.

bottom of page