top of page
Gravid kvinne

Permisjon

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker og hvilke plikter har du som arbeidsgiver ?

Permisjon ved svangerskap
Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet.

Permisjon etter fødsel
I forbindelse med fødselen har faren rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren.

Etter fødselen skal mor ha permisjon de første seks uker, med mindre hun fremlegger legeattest om at det er bedre for henne å komme i arbeid.
Foreldrene har rett til permisjon i til sammen tolv måneder (medregnet permisjon før og i forbindelse med fødselen). Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden.

Permisjon uten lønn
Hver av foreldrene har i tillegg til vanlig permisjon med fødselspenger fra trygden, rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Denne permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes den ordinære fødselspermisjonen

Permisjon under militærtjeneste
Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.

Permisjon for å prøve ut  annen  stilling
Loven gir ingen rett for arbeidsgiver til å kreve permisjon for å prøve en annen stilling. Det kan imidlertid avtales permisjon for et bestemt tidsrom og i så fall er både arbeidstaker og arbeidsgiver bundet av avtalen.

Er du fortsatt beskyttet som ansatt ?
Under lovbeskyttet permisjon beholder du fulle ansatterettigheter og oppsigelsesvern.
Mange opplever at stillingen ”er borte”  eller besatt av en annen arbeidstaker når de kommer tilbake fra jobb.


Våre advokater i Asker og Sandvika kan bistå deg med dine rettigheter i forhold til arbeidsgiver.

bottom of page