top of page
oppsagt-20201.jpg

Har du fått sparken?


Er du uenig i at arbeidsgiver ga deg sparken?
Husk at arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til en lovlig eller saklig avskjed.
Husk at det løper korte frister for deg dersom du vil ikke godtar avskjeden. Da må du aksjonere for ikke å miste de rettigheter loven gir deg.

Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

 

  • Dersom avskjeden  er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker.

  • Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig.

  • Avskjed innebærer at arbeidsforholdet heves og opphører umiddelbart.

  • De typiske avskjedsgrunnene er fyll på jobben, fravær uten gyldig grunn(skoft), underslag, tyveri og ordrenekt.

 

Våre advokater i Asker og Sandvika blir ofte kontaktet for bistand i forbindelse med oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Vi har lang erfaring med tvister i arbeidsforhold og oppnår gode resultater.


Vi bistår både arbeidsgivere og ansatte.
 

Ta kontakt med oss i dag på telefon 95967996 eller e-post rs@advokatselbo.no.

bottom of page