top of page
Image by Tingey Injury Law Firm

Tilståelse

Tilståelsesrabatt
Etter straffeloven § 78f skal det gis rabatt i straffutmålingen dersom det foreligger tilståelse. Om strafferabatt skal gis, og hvor stor den i tilfelle skal være, beror på en konkret vurdering. Veiledende nivå er 1/3 reduksjon av straffen.


Tilståelsesdom har den fordel at det skal gis strafferabatt. Det er ingen vitner eller meddommere og saken går normalt raskt unna uten for mye oppmerksomhet rundt saken.


Våre advokater i Asker og Sandvika bistår som forsvarere.

bottom of page