Straffutmåling

Vi bistår tiltalte og domfelte som forsvarer i saker for tingretten og lagmannsretten. Vi bistår blant annet med å argumentere for riktig straffutmåling i straffesaker hvor skyldspørsmålet er avklart, herunder tilståelsessaker.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS