Samvær med barna

Samvær når foreldrene er skilt/bor fra hverandre
Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, har som hovedregel rett til samvær med barnet .

Etter barneloven har også barna en lovestet rett til  samvær med begge foreldrene. Foreldrene har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt

”Vanlig”  samvær
Foreldrene står fritt til å avtale omfanget av samvær.
Domstolene vil likeledes utforme samværet konkret ut fra barnets beste.

Likevel opererer loven med begrepet ”vanlig samvær” som etter lovendring med ikrafttredelse 01.07.10 defineres som
"en ettermiddag i uka med overnatting, annenhver helg, 3 uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie."

En samværsavtale som inngås etter den nye definisjonen av "vanlig samvær", vil gi den bidragspliktige fradrag for samvær ettersamværsklasse 3 mot tidligere klasse 2. Dette vil redusere barnebidraget betydelig.

Hvordan kreve mer samvær ?
Dersom foreldrene ikke blir enige kan man kreve mekling: Mekling gjennomføres hos familievernkontoret eller andre godkjente meklere. Mekleren har ingen avgjørelsesmyndighet.

Dersom foreldrene ikke blir enige må derfor saken bringes inn til retten for avgjørelse.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS