top of page
Kjøpe et hus

Kjøp

  • Har du kjøp hus/ leilighet og mottatt urettmessig krav fra selger ?

  • Har du ikke betalt?

  • Har du holdt igjen penger?

  • Har du oppdaget mangler ?

  • Har du reklamert ?

  • Har du oppdaget råteskader ?

  • Har du oppdaget feil på badet ?

  • Er taksten feil ?

Vi bistår i spørsmål som gjelder etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven.
Du vil som regel få dekket det vesentligste av advokatutgiftene gjennom din boligforsikring. Ta kontakt og vi vil hjelpe deg.

bottom of page