top of page
Snekker

Håndverker

  • Lov om håndverkertjenester

  • Mangler

  • Reklamasjon

  • Garanti

  • Forsinkelse

  • Hva er riktig pris ?

 

Vi bistår i spørsmål i forhold til håndverkertjenesteloven, entrepriseretten og generell kontraktsrett. 

Forbrukere vil som regel få dekket det vesentligste av advokatutgiftene gjennom egen boligforsikring. Ta kontakt og vi vil hjelpe deg.
 

Gjennom årelang fast bistand til en av norges ledende ferdighuskjeder og kjedens forhandlere har vi opparbeidet betydelig erfaring på saker som omhandler tvister under bustadoppføringsloven, avhendingsloven, håndverkertjenesteloven, plan- og bygningsloven mv.

 

Vi bistår både mellomstore og små entreprenørbedrifter og forbrukere i forhandlinger og tvister.

Vi bistår ved alle typer krav og tvister knyttet til håndverkertjenester.

 

Når en forbruker bestiller utførelse av en tjeneste fra en næringsdrivende håndverker, reguleres avtalen av håndverkertjenesteloven.

Loven gjelder avtaler om arbeid på ting eller fast eiendom, unntatt arbeid i forbindelse med nybygging av bolighus, og annet arbeid som utføres kort tid etter og i sammenheng med nybygging.

Håndverkertjenester er kilde til et stort antall tvister. Dette skyldes ofte at verken håndverkeren eller kunden har tenkt på å inngå skriftlig avtale før arbeidet starter opp. Da kan det være uklart hva som er avtalt hvis utførelsen av arbeidet ikke svarer til forventningene, eller kunden mener det foreligger feil og mangler ved håndverkerens arbeid.

Ved alle former for oppussingsarbeider der det brukes en snekker, tømrer, murer, rørlegger, elektriker eller annen fagmann, kreves det faglig god utførelse.

I tillegg kreves det at arbeidet blir utført til avtalt tid eller innen det som er vanlig tid for tilsvarende tjenester. Hvis det er avtalt et konkret tidspunkt for ferdigstillelse bør tjenesteyteren varsle om tilleggsfrist dersom forsinkelsen skyldes pålegg fra kunden om tilleggsarbeider eller andre forhold som ikke skyldes tjenesteyteren selv. Ved større byggearbeider er det ikke uvanlig at det avtales at tjenesteyteren skal betale dagbøter ved forsinkelse.

Tjenesteyteren har veiledningsplikt samt plikt til å fraråde arbeidet hvis han før arbeidet er påbegynt må anta at prisen for en reparasjon vil stå i misforhold til verdien av det som utføres.

Hvis prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte, som for tilsvarende tjenester, eller kunden skal betale det som er rimelig. Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og aldri med mer enn 15 prosent, med mindre det er avtalt noe annet. Prisen skal omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter, med mindre man har avtalt noe annet.

 

Tjenesteyteren kan bare kreve pristillegg for tilleggsarbeid når han har varslet tillegget og det er klart at tillegget ikke inngår som en del av den opprinnelige avtalen.

 

Dersom arbeidene blir forsinket eller lider av mangler kan kunden på nærmere vilkår enten holde tilbake betalingen, kreve at håndverkeren utbedrer manglene, kreve prisavslag/erstatning og/eller heve avtalen.

 

Krav om utbedring forutsetter at manglene kan rettes uten «urimelig kostnad eller ulempe» for håndverkeren.

 

Prisavslag forutsetter at mangelen ikke har blitt utbedret og skal tilsvare kostnadene med å få mangelen rettet.

 

Erstatning kan kreves for det økonomiske tapet kunden blir påført som følge av en forsinkelse eller mangel. Tjenesteyteren vil ikke være ansvarlig hvis tapet skyldes en hindringer/omstendigheter utenfor hans kontroll.

 

Hvis manglene eller forsinkelsen er «vesentlig» eller det er klart at formålet med tjenesten vil bli vesentlig forfeilet kan kunden heve avtalen. Tjenesteyteren har da ikke krav på betaling, men hvis mulig må kunden levere tilbake materialer mv.

 

Vi rådgir før avtaleinngåelsen for håndverkeroppdrag og bistår både tjenesteytere og kunder der tvister har oppstått.

Om partene ikke kommer til enighet er det mulig å bringe tvisten inn for håndverkerklagenemnda, se www.handverkerklagenemnda.no.

bottom of page