Mangler og feil

Er det feil og/eller mangler ved huset eller leiligheten du har kjøpt?

Husleie

Vi har bred kompetanse og bistår i alle spørsmål vedrørende husleie.

Håndverker

 Vi bistår i spørsmål i forhold til håndverkertjenesteloven, entrepriseretten og generell kontraktsrett. 

Hevd

Vi har lang erfaring med tvister i tilknytning til hevd av fast eiendom.

Kjøp

Vi bistår i spørsmål som gjelder etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven.

Megleransvar

Vi har bred kompetanse og bistår i spørsmål som gjelder;

  • Krav om god meglerskikk

  • Markedsføringen

  • Erstatning

Borettslag

Vi bistår i  med rådgivning i forhold til alle typer spørsmål etter borettslagsloven.

Hytte

Hytteeiere kommer ofte bort i problemstillinger og tvister. Vi har kompetanse i lovverket.

Salg

Du vil som regel få dekket det vesentligste av advokatutgiftene gjennom din boligforsikring. Ta kontakt og vi vil hjelpe deg.

Forsikring

Vi har bred kompetanse og bistår i alle spørsmål som gjelder forsikring.

Sameie

Vi har god kunnskap om sameieloven og eierseksjonsloven.

Tomtefeste

Vi har kompetanse i tomtefesteloven, innløsning, regulering av fastavgift og skjønn.