Økonomisk oppgjør

Samboere

Det økonomiske forholdet mellom samboere er ikke regulert i ekteskapsloven. Ved samlivsbrudd vil forholdet derfor reguleres av sameieloven.  Det spørsmål som da ofte melder seg er ”hvem eier hva?” og ”hvem er ansvarlig for hvilke forpliktelser”. Av bevismessige hensyn kan det derfor være fornuftig å få bistand til å sette opp en samboeravtale som regulerer disse spørsmålene.

 

Separerte/skilte

 

Skifteoppgjøret – deling av det man eier

Ekteskapsloven har utførlige regler om fordeling av gjeld og eiendeler. Som utgangspunkt har partene avtalefrihet.

Dersom man ikke kommer til enighet vil våre advokater kunne bistå med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

 

Offentlig skifte

Dersom partene ikke blir enige kan hver av dem forlange offentlig skifte. Skifteretten oppnevnes da en bostyrer til å forestå skiftet.

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS