top of page
Image by Kelly Sikkema

Økonomisk oppgjør

Samboere

Det økonomiske forholdet mellom samboere er ikke regulert i ekteskapsloven. Ved samlivsbrudd vil forholdet derfor reguleres av sameieloven.  Det spørsmål som da ofte melder seg er ”hvem eier hva?” og ”hvem er ansvarlig for hvilke forpliktelser”. Av bevismessige hensyn kan det derfor være fornuftig å få bistand til å sette opp en samboeravtale som regulerer disse spørsmålene.

 

Separerte/skilte

Ekteskapsloven har utførlige regler om fordeling av gjeld og eiendeler. Som utgangspunkt har partene avtalefrihet.

Dersom man ikke kommer til enighet vil våre advokater kunne bistå med rådgivning, forhandlinger og prosedyre.

 

Offentlig skifte

Dersom partene ikke blir enige kan hver av dem forlange offentlig skifte. Tingretten oppnevner da en bostyrer til å forestå skiftet.

bottom of page