barnevern

Barnefordeling

Arbeidsrett

Eiendom

Arv

Straff

Advokatfirmaet Rune Selbo

Trenger du juridisk bistand ?

Vi tilbyr advokattjenester til privatpersoner

og bedrifter over hele landet.

Still spørsmål på e-post og få gratis svar! Nå har du mulighet til å stille konkrete spørsmål om akkurat det du lurer på, enten det er innenfor arbeidsrett, barnerett, skilsmisse, eiendom, straff, arv eller andre rettsområder .

Image by Hannah Reding
Image by Artur Aldyrkhanov
Image by Scott Graham
Image by Tierra Mallorca

Tiltak som er til det beste for barnet

Barnefordelingssaker som Samvær med barna, foreldrerett, foreldreansvar, mekling og daglig omsorg

Saker som gjelder ansettelse, oppsigelse, avskjed, sluttpakker mv.

Typiske tvister som gjelder fast eiendom

lovbok
Image by Hédi Benyounes
familie Dispute
Kontrakten

Bistand ved arveoppgjør, testament og skifteoppgjør

Vi tilbyr forsvarerbistand på alle trinn i saken. Vi har lang erfaring fra alle typer straffesaker

Vi hjelper til med økonomisk oppgjør og gir fornuftig bistand til å sette opp en avtale

Vi bistår både private og næringsdrivende i forhandlinger og utforming av kontrakter.

 
 
 

Kontakt oss

Løkketangen 20A, 1337 Sandvika, Norway

Mobil: +4795967996

Advokat Rune Selbo
Løkketangen 20A, Postboks 323, 1301 Sandvika
Mobil: 95967996   Orgnr: 990611696

©2021 by Advokat Rune Selbo. Proudly created by IT-eksperten AS