Advokat Rune Selbo 

 

 

Vi bistår tiltalte og domfelte som forsvarer i saker for tingretten og lagmannsretten. Vi bistår blant annet med å argumentere for riktig straffutmåling i straffesaker hvor skyldspørsmålet er avklart, herunder tilståelsessaker.