Advokat Rune Selbo 

 

 

Ingen kan straffes uten skyld. I strafferetten skilles det gjerne mellom overlegg, forsett og uaktsomhet. Hvordan den straffbare handling bedømmes har stor betydning for om gjerningen i det hele tatt kan straffes og for straffens lengde.

Våre advokater i Sandvika bistår på alle trinn av saken.