Advokat Rune Selbo 

 

 

Fyllekjøring

Den som blir tatt for fyllekjøring straffes som regel
a)       med bot ved alkoholkonsentrasjon i blodet til og med 0,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften til og med 0,25 milligram per liter luft,
b)       med bot og betinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,0 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,25 til og med 0,5 milligram per liter luft,
c)       med bot og betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,0 til og med 1,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,5 til og med 0,75 milligram per liter luft,
d)       med bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,5 promille eller alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften over 0,75 milligram per liter luft.

Våre advokater i Sandvika bistår som forvarer i forhold til spørsmål om skyld og straff.


Forelegg
Finner påtalemyndigheten at en sak bør avgjøres med bot eller inndragning, eller begge deler, kan den utferdige forelegg i stedet for å reise tiltale.
Er man uenig i forelegget kan man nekte å vedta og saken blir da som regel bragt inn for retten i form av tiltalebeslutning.

Våre advokater i Sandvika bistår som forvarer i forhold til spørsmål om skyld og straff.


Forenklet forelegg
Bot ilagt ved forenklet forelegg, er på vanlig måte å anse som straff, men boten registreres ikke i politiets bøteregister.
Det er kun adgang til å utferdige forenklet forelegg «på stedet», eller også «i ettertid», dvs. i kortere eller lengre tid etter at lovbruddet ble begått.

Er man uenig i forelegget kan man nekte å vedta og saken blir da som regel bragt inn for retten i form av tiltalebeslutning.

Våre advokater i Sandvika bistår som forvarer i forhold til spørsmål om skyld og straff