top of page
ansettelse.webp

Ansettelse

Hva kan arbeidsgiver spørre om på intervju ?

Krav til skriftlig arbeidsavtale.

arbeidstid.webp

Arbeidstid

Hvor mye kan arbeidsgiver kreve at du jobber ?
 

permisjon.webp

Permisjon

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker og hvilke plikter har du som arbeidsgiver ?
 

avskjerd.webp

Avskjed

Har du fått sparken?
Er du uenig i at arbeidsgiver ga deg sparken?

sluttpakke.webp

Sluttpakke

Avtale om frivillig fratreden ? Vi kan gi deg gode råd.

usakling-oppsigelse.webp

Usaklig oppsigelse

Hvis du som arbeidstaker mener at en oppsigelse ikke usaklig bør du kontakte advokat.

prøvetid.webp

Prøvetid

Mange arbeidsgivere tror at prøvetid er en periode hvor man kan prøve ut den ansatte før man bestemmer seg om man vil ansette vedkommende. Dette er ikke riktig.

lønn.webp

Lønn

Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. Utbetalingstiden for feriepenger reguleres av ferieloven.
 

permittering.webp

Permittering

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker og hvilke plikter har du som arbeidsgiver ?
 

oppsigelsesvern.webp

Oppsigelsesvern

Etter arbeidsmiljøloven har alle ansatte et sterkt oppsigelsesvern.

midlertidig-ansettelse.webp

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse er arbeidsavtaler som gjelder for et bestemt tidsrom

vikariat.webp

Vikariat

Fast arbeid skal fortsatt være hovedregelen, men det innføres en generell adgang til midlertidige ansettelser for en periode på 12 måneder

ferie.webp

Ferie

Vi bistår dersom det oppstår uenighet om feriepengespørsmål. 

oppsigelse.webp

Oppsigelse

Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse.

kalender

Nedbemanning

Vi kan gi deg råd om lover og regler i forbindelse med nedbemanning.


 

arbeidsavtale.webp

Arbeidsavtale

Etter arbeidsmiljøloven skal det  inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold

bottom of page