Advokat Rune Selbo 

 

 

Ingen kan dømmes til straff uten at  det er bevist utenfor en rimelig og forstandig tvil at tiltalte har begått handlingen.

Spørsmål om bevis står derfor sentralt i straffesaker.

Det er derfor viktig å velge en forsvarer som gjør en grundig jobb. Våre advokater i Sandvika har lang erfaring med straffesaker og bistår alle trinn.