Advokat Rune Selbo 

 

 

 • Barnefordeling
 • Daglig omsorg
 • Samvær
 • Foreldreansvar
 • Feriesamvær
 • ”Vanlig samvær”
 • Foredreansvar
 • Kan barnet bestemme selv når det har fylt 12 år ?
 • Kan jeg flytte med barnet ?
 • Mekling
 • Rettssak

Samvær når foreldrene er skilt/bor fra hverandre
Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, har som hovedregel rett til samvær med barnet .

Etter barneloven har også barna en lovestet rett til  samvær med begge foreldrene. Foreldrene har gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt

”Vanlig”  samvær
Foreldrene står fritt til å avtale omfanget av samvær.
Domstolene vil likeledes utforme samværet konkret ut fra barnets beste.

Likevel opererer loven med begrepet ”vanlig samvær” som defineres som en ettermiddag i uka, annenhver helg, 14 dager i sommerferien og jul eller påske.

Hvordan kreve mer samvær ?
Dersom foreldrene ikke blir enige kan man kreve mekling: Mekling gjennomføres hos familievernkontoret eller andre godkjente meklere. Mekleren har ingen avgjørelsesmyndighet. Dersom foreldrene ikke blir enige må derfor saken bringes inn til retten for avgjørelse.

 • Ta kontakt med oss i dag på telefon eller e-post. les mer

  Gratis parkering 3 timer på Sandvika Storsenter

 • 1