Advokat Rune Selbo 

 

 

Vi har god kunnskap om sameieloven og eierseksjonsloven.

Vi bistår i spørsmål som gjelder sameie. Når det særlig gjelder sameie av fast eiendom oppstår det ofte tvister i tilknytning til fordeling av bruk og utgifter til vedlikehold.

Hva skjer når en av sameierne misligholder ? Hva skjer når en sameier ønsker å selge sin sameieandel ?

Vi bistår både i forhold til een fornuftig avtaleregulering med tanke på å hindre konflikter og i forhold til allerede oppståtte konflikter.