Advokat Rune Selbo 

 

 

Eiendom

Vi tilbyr  advokathjelp  i saker som gjelder ulike typer fast eiendom. 


Advokatutgiftene dekkes ofte av din forsikring. Vi undersøker med en gang om du har krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp har du oftest gjennom egen rettshjelpsforsikring eller fra Fylkesmannen.
Vi søker og avklarer dette før advokatarbeidet påbegynnes.

Typiske tvister som gjelder fast eiendom:

 • Feil og mangler ved boligen
 • Reklamasjon på feil og mangler
 • Prisavslag på grunn av feil
 • Erstatning på grunn av feil eller mangel
 • Heving av kjøpet


Typiske feil som går igjen:

 • Skjulte feil
 • Råteskader
 • Skader på bad
 • Skader på grunnmur
 • Lekkasjer
 • Feil på kloakk
 • Feil med tak
 • Feil areal