Advokat Rune Selbo 

 

 

Arbeidsrett

 

Vi tilbyr advokathjelp  i saker som gjelder ansettelse, oppsigelse, avskjed, sluttpakker mv. Vi rådgir arbeidsgivere i forhold til ansettelse,  nedbemanning, permittering, omorganisering mv. Vi bistår arbeidstaker i forhold til spørsmål om ansettelse, arbeidsvilkår, endringer i stillingen, oppsigelse, avskjed, forhandlinger og i rettssaker.

Advokatutgiftene for den ansatte dekkes ofte av arbeidsgiver eller du kan ha krav på dekning fra det offentlige. Vi undersøker med en gang om du har krav på fri rettshjelp.

Avskjed

Har du fått sparken?
Er du uenig i at arbeidsgiver ga deg sparken?
Husk at arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til en lovlig eller saklig avskjed.
Husk at det løper korte frister for deg dersom du vil ikke godtar avskjeden. Da må du aksjonere for ikke å miste de rettigheter loven gir deg.

Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

  • Dersom avskjeden  er urettmessig, skal retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstaker.
  • Arbeidstaker kan kreve erstatning dersom avskjeden er urettmessig.
  • Avskjed innebærer at arbeidsforholdet heves og opphører umiddelbart.
  • De typiske avskjedsgrunnene er fyll på jobben, fravær uten gyldig grunn(skoft), underslag, tyveri og ordrenekt.

Som advokat i Sandvika, blir vi ofte kontaktet for bistand i forbindelse med oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold..
Vi bistår både arbeidsgivere og ansatte.

Ta kontakt med oss i dag på telefon eller e-post.